Погонско гориво

Набавка погонског горива ( бензин, дизе, ТНГ ) број 10/2020. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Позив Позив за доставу понуда у поступку јавне набавке детаљније Спецификација Спецификација добара у поступку јавне набавке детаљније Одлука Одлука о спровођењу...

Консултантске услуге и израда документације

Јавна набавка консултантских услуга о услуга израде потребне документације број 22/2020 Позив Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке. детаљније Позив Позив за упућивање понуда у поступку јавне набавке детаљније Спецификација Спецификација документације у...

Средства јавног информисања

Јавна набавка 21/2020 Набавка средстава јавног информисања (дневни лист). Наручилац Историјски архих града Новог Сада Позив Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке. детаљније Позив Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке детаљније Спецификација...

Непровидни застори за конференцијску салу

Спровођење поступка набавке непровидних застора за конференцијску салу Архива Позив Позив за јавну набавку непровидних застора детаљније Позив Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке детаљније Образац Образац за прикупљање понуда у поступку набавке...

Систематски преглед запослених

Јавна набавка  – Систематски преглед запослених Историјски архив града Новог Сада, број : 17/2020 Позив Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке. детаљније Позив Позив за подношење понуда у поступкуи јавне набавке. детаљније Образац Образац понуде...