Услуга смештаја у иностранству

набавка услуге смештаја у иностранству број 6А/2021 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација добара у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Услуга превоза у иностранству

Набавка услуге превоза у иностранству број 5А/2021 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Спецификација добара у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Непровидни застори

Набавка непровидних застора – завеса број 42/2021 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација добара у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Заштитна одећа

Заштитна одећа за запослене – тренерке за рад на терену број 33/2021 Одлука о покретању набавке детаљније Спецификација поступка набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Очување животне средине

Материјали за очување животне средине (цвеће и саксије) број 37/2021 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација понуде у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...