Услуга електро и машинског одржавања објекта

Набавка услуга електро и машинског одржавања објекта број ОП ЈН 05/2024 Одлукао покретању поступка набавке детаљније Позивјавни позив понуђачима детаљније Критеријумза доделу уговора детаљније Упутствопонуђачима за сачињавање понуде детаљније Спецификацијатехничка...

Одржавање опреме

Одржавање и остале поправке и одржавање административне опреме (рачунарске, електронске и фотографске опреме), број 23/2024 Одлукао покретању поступка набавке детаљније Спецификацијауслуге у поступку набавке детаљније Позивза упућивање понуда детаљније Образацпонуде у...