Одржавање лифтова

Набавка услуга сервиса и одржавања лифтова број 26/2022 Одлука о покретању набавке услуга детаљније Спецификација покренуте набавке услуга детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Електро и машинско одржавање

Набавка електро и машинског одржавања објекта број 02/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за учешће у јавној набавци детаљније Подаци о предмету поступка набавке детаљније Упутство о сачињавању понуде детаљније Опис критеријума поступка набавке...

Услуге хотела и ресторана

Набавка услуга хотела и ресторана број 18/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније...