Набавка електро и машинског одржавања објекта број 02/2022

Одлука

о покретању поступка набавке

Позив

за учешће у јавној набавци

Подаци

о предмету поступка набавке

Упутство

о сачињавању понуде

Опис

критеријума поступка набавке

Критеријум

за доделу уговора