Набавка добара – уградна опрема 8/2020

Набавка на коју се закон не примењује 8/2020 – уградна опрема (индикатори за топлотно-расхладни систем за топлотну пумпу). Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац...

Набавкa добара – рамови за изложбе 11/2020

Набавка на коју се закон не примењује 11/2020 – рамови за изложбе. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац понуде Образац понуде за јавну набавку. детаљније Модел...

Набавка добара – противпожарнe централe 15/2020

Набавка на коју се закон не примењује 15/2020 – противпожарнe централe (станицe) и батеријe за њихов рад. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац понуде Образац...

Набавка добара – противпожарни апарати 14/2020

Набавка на коју се закон не примењује 14/2020 – противпожарни апарати. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац понуде Образац понуде за јавну набавку. детаљније...

Заштитa од пожара 4/2020

Набавка на коју се закон не примењује 4/2020 – ангажовање лица на спровођењу превентивних мера заштите од пожара по основу уговора о делу. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке....