Набавкa добара – рамови за изложбе

Набавка на коју се закон не примењује 11/2020 – рамови за изложбе. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац понуде Образац понуде за јавну набавку. детаљније Модел...

Набавка добара – противпожарнe централe

Набавка на коју се закон не примењује 15/2020 – противпожарнe централe (станицe) и батеријe за њихов рад. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац понуде Образац...

Набавка добара – противпожарни апарати

Набавка на коју се закон не примењује 14/2020 – противпожарни апарати. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац понуде Образац понуде за јавну набавку. детаљније...

Заштитa од пожара

Набавка на коју се закон не примењује 4/2020 – ангажовање лица на спровођењу превентивних мера заштите од пожара по основу уговора о делу. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке....

Ангажовање службеника

Набавка на коју се закон не примењује 3/2020 – ангажовање службеника за јавне набавке (консалтинг) по основу уговора о делу. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Одлука...