Ангажовање службеника 3/2020

Набавка на коју се закон не примењује 3/2020 – ангажовање службеника за јавне набавке (консалтинг) по основу уговора о делу. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Одлука...

Услуга одржавање хигијене 6/2020

Набавка на коју се закон не примењује 6/2020 – одржавање хигијене опреме за саобраћај. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Одлука Одлука о спровођењу набавке. детаљније...

Набавка добара – заштитна средства 12/2020

Набавка на коју се закон не примењује 12/2020 – заштитна средства (маске, рукавице, алкохолна средства, дезо-баријере). Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац...

Набавка добара – рачунарска опрема 13/2020

Набавка на коју се закон не примењује 13/2020 – рачунарска опрема. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац понуде Образац понуде за јавну набавку. детаљније Модел...

Услуга штампања 19/2020

Набавка на коју се закон не примењује 19/2020 – услуга штампања. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац понуде Образац понуде за јавну набавку. детаљније Модел...