Услуга штампања

Набавка услуга штампања број 5/2022 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Упутство понуђачима за сачињавање понуде детаљније Спецификација набавке услуга штампања детаљније Опис критеријума јавне набавке детаљније Подаци о предмету услуга набавке детаљније...

Друштвене услуге

Набавка друштвених и других посебних услуга број 2/2022 Одлука о спровођењу услуга набавке детаљније Изјава о заинтересованости набавке детаљније Услуга организовања културних дешавања детаљније Пример меничног овлашћења детаљније Позив за подношење понуда детаљније...

Сервис возила

Набавка услуга одржавања опреме (сервис возила) број 28/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку...