Набавка друштвених и других посебних услуга број 2/2022

Одлука

о спровођењу услуга набавке

Изјава

о заинтересованости набавке

Услуга

организовања културних дешавања

Пример

меничног овлашћења

Позив

за подношење понуда

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору

Обавештење

о закљученим уговорима