Јавна набавка-електро и машинско одржавање објекта

Јавна набавка електро и машинско одржавање објекта број ЈНМВ 4/2020.Наручилац Историјски архив града Новог Сада. позив Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке детаљније документација Конкурсна документација у поступку јавне набавке детаљније одлука Одлука о...