Услуга штампања

Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуга штампања број ОП ЈН 05/2022 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Позив за учешће у поступку набавке детаљније Критеријум за доделу уговора у поступку набавке детаљније Опис критеријума у поступку набавке...

Услуга осигурања

Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуге осигурања број ОП ЈН 03/2022 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Позив за узимање учеђћа у поступку набавке детаљније Критеријум за доделу уговора у поступку набавке детаљније Опис критеријума у поступку...

Електрична енергија

Одлука о спровођењу јавне набавке, услуга набавке електричне енергије број ОП ЈН 4/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за учешће у поступку набавке детаљније Критеријум за доделу уговора у поступку набавке детаљније Опис критеријума у поступку...