Одлука о спровођењу јавне набавке, услуга набавке електричне енергије број ОП ЈН 4/2022

Одлука

о покретању поступка набавке

Позив

за учешће у поступку набавке

Критеријум

за доделу уговора у поступку набавке

Опис

критеријума у поступку набавке

Упутство

понуђачима у вези састављања понуде

Подаци

о предмету јавне набавке

Одговори

на захтеве у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору у поступку набавке