Одржавање опреме

Поправке и одржавање опреме (рачунарске, административне, фотографске), број 29/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуге у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел...

Штампач и скенер

Набавка штампача А2 – Б4, скенера за фотографије и екстерних хард дискова број 43/2022 Одлука о спровођењу набавке детаљније Спецификација услуге у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел...

Видео надзор

Услуга израде пројекта видео надзора број 16/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније...

Моторно гориво

Набавка моторног горива (Бензин, Дизел, ТНГ) број 34/2022 Одлука о спровођењу набавке детаљније Одлука 2 о спровођењу набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Спецификација поступка набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење о...

Регистрација возила

Агенцијске услуге за технички преглед и регистрацију службених возила број 42/2022 Одлука о спровођењу поступка набаве детаљније Позив за подношење понуда детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење о закљученом уговору...