Набавка моторног горива (Бензин, Дизел, ТНГ) број 34/2022

Одлука

о спровођењу набавке

Одлука 2

о спровођењу набавке

Позив

за подношење понуда

Спецификација

поступка набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору