Услуга одржавања хигијене објекта

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-3/2019 – Услуге одржавања хигијене објекта. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. 90919200 – Услуге чишћења канцеларија90920000 – Санитарне услуге на објектима Позив За подношење документације у поступку...

Услуге електро и машинског одржавања објекта

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-4/2019 – Услуге електро и машинског одржавања објекта. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.  50711000 – Услуге поправке и одржавањаелектричних инсталација у зградама; 50712000 – Услуге поправке и одржавања...