У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-3/2019 – Услуге одржавања хигијене објекта.

Наручилац Историјски архив града Новог Сада. 90919200 – Услуге чишћења канцеларија
90920000 – Санитарне услуге на објектима

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке .

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке