Јавна набавка електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добра – електричне енергије ЈНМВ 01/2020. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. позив За подношење документације у поступку јавне набавке. детаљније документација Конкурсна документација у...