Поправка лифтова

Поступак набавке, поправка и одрѕавање лифтова  број 26А/2021 Одлука О покретању поступка набаве услуга поправке лифтова детаљније Спецификација Спецификација радова у поступку набавке детаљније Позив За упућивање понуда у поступку набавке детаљније Образац Образац...

Грађевински радови

Грађевински радови на систему одвођења атмосферских вода број 25А/2021 Одлука Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Спецификација Спецификација набавке грађевинских радова детаљније Позив Позив за упућивање понуде у поступку набавке детаљније Образац Образац...