Безбедност и здравље

Поступак набавке пружања услуга безбедности и здравља на раду број 13/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...

Хигијена објекта

Јавна набавка услуге одржавања хигијене објекта број 1/2022 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Упутство о склапању понуде детаљније Опште подаци о предмету набавке детаљније Опис критеријума за избор детаљније Критеријум за доделу уговора детаљније Модел...

Рачуноводствене услуге

Набавка рачуноводствених услуга број 8/2022 Одлука о покретању набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуда у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење о...

Консалтинг

Ангажовање службеника за јавне набавке број 14/2022 Одлука о спровођењу набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније...

Услуга интернета

Спроводђење услуга набавке Интернет-а број 2/2022 Одлука о спровођењу набавке детаљније Спецификација услуга набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде набавке детаљније Модел уговора набавке детаљније Обавештење о закљученом уговору...