Ангажовање службеника за јавне набавке број 14/2022

Одлука

о спровођењу набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору