Финансијске услуге

Набавка финансијских услуга број 6А/2023 Позив за упућивање понуда детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење о закљученом уговору...