Финансијске услуге

Набавка финансијских услуга број 6А/2023 Позив за упућивање понуда детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење о закљученом уговору...

Електрична енергија

Улуга набавке електричне енергије број 01/2023 Позив за подношење понуда детаљније Упутство понуђачима у вези јавне набавке детаљније Спецификација услуга јавне набавке детаљније Подаци о предмету јавне набавке детаљније Критеријум за избор привредног субјекта...

Осигурање

Набавка услуга  Осигурање објекта, имовине, запослених лица, додатно здравствено осигурање и осигурање од одговорности број 03/2023 Позив јавни позив за услугу набавке детаљније Упутство о сачињавању понуде детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније...

Противпожарна заштита

Набавка услуга одржавања опреме за безбедност број 22/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Архивске кутије

Услуга набавке аривских кутија за посебне намене број 27/2023 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Спецификација предмета у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Модел уговора у поступку...

Мобилна телефонија

Набавка услуга мобилне телефоније број 3/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за давање понуда детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење о закљученом уговору...