Услуга одржавања хигијене објекта ОП ЈН 02/2024

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Позив

јавни позив поњуђачима

Упутство

понуђачима за сачињавање понуде

Подаци

о предмету набавке

Опис

критеријума за избор понуђача

Критеријум

за доделу уговора

Обавештење

ускоро

Обавештење

ускоро