Услуга штампања публикација и годишњака

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 7/2018 Услуга штампања публикација и годишњака. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Издавачке и штампарске услуге на хонорарној или уговорној основи.  Позив За подношење документације у поступку јавне набавке....

Јавна набавка архивских полица

За подношење понуда у отвореном поступку ОП 02/2018 Архивске полице за смештај архивске грађе. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Предмет јавне набавке: набавка и монтажа мобилних полица за архивску грађу. Критеријум оцењивања: најнижа могућа цена. Позив За...

Рачунарска опрема (хардвер и софтвер)

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 06/2018 Рачунарска опрема. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Рачунарска опрема ( хардверска и софтверска). Критеријум за оцењивање – најнижа понуђена цена. Позив За подношење документације у поступку јавне...

Позив за подношење понуда

У отвореном поступку број 02/2018 Архивске полице за смештај архивске грађе. Наручилац : Историјски архив града Новог Сада.Предмет набавке – набавка и монтажа мобилних архивских полица за архивску грађу. Критеријум – најнижа могућа цена. Позив За подношење...
Радионица

Радионица

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ, ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, АРХИВСКА КЊИГА 08.02.2019. године са почетком у 11.30 часова. Просторије Историјског архива града Новог Сада улаз СЛОБОДАН Кроз радионицу вас воде Југослав Вељковски – архивиста Ненад Грачанин – архивски...