За подношење понуда у отвореном поступку ОП 02/2018 Архивске полице за смештај архивске грађе.

Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Предмет јавне набавке: набавка и монтажа мобилних полица за архивску грађу. Критеријум оцењивања: најнижа могућа цена.

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Објашњење

Додатне информације у поступку јавне набавке

Одлука

О додели уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

Додатне информације у поступку јавне набавке