Заштита од пожара

Набавка услуга ангажовања лица на заштити од пожара број 16/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Одлука Одлука о спровођењу набавке услуга детаљније Спецификација Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив Позив за упућивање понуда у...

Безбедност и здравље на раду

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга безбедности и здравља на раду број 14/2021 Одлука Одлука о спровођењу поступка набавке услуга детаљније Спецификација Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив Позив за подношење понуда у поступку набавке...

Преношење архивске грађе

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга преношње архивске грађе број 8/2021. Одлука Одлука о спровођењу набавке услуга детаљније Спецификација Спецификација у поступку набавке услуга детаљније Позив Позив за подношење понуда у поступку набавке детаљније Образац...

Одржавање хигијене

Одлука о спровођењу поступка набавке 39/2021 , материјал за одржавање хигијене. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Одлука Одлука о спровођењу набавке материјала за одржавање хигијене детаљније Спецификација Спецификација набавке добара у поступку набавке...

Услуга одржавања лифтова

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 26/2021. Понуђач, Историјски архив града Новог Сада. Одлука Одлука о покретању поступка јавне набавке детаљније Спецификација Спецификација услуга у поступку јавне набавке детаљније Позив Позив за упућивање понуде у поступку...