Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 26/2021. Понуђач, Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

Одлука о покретању поступка јавне набавке

Спецификација

Спецификација услуга у поступку јавне набавке

Позив

Позив за упућивање понуде у поступку јавне набавке

Образац

Образац понуде у поступку јавне набавке

Модел

Модел уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке