Испитивање и израда елабората

Испитивање услова радне околине и израда елабората број 11/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуге у поступку набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку...

Акт о безбедности

Набавка услуге израде Акта о безбедности број 14А/2023 НАПОМЕНА Очигледном омашком у документацији за набавку БП 14А/2023 – Услуга израде Акта о безбедности (Спецификација услуге, Образац понуде и Позив за подношење понуде) Наручилац је грешком предвидео Посебан...

Увођење и имплементација ФУК-а

Набавка услуге лица за увођење и имплементацију ФУК-а број 13/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку...

Непровидни застори

Услуга набавке непровидних застора (завесе) број 33/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Уградна опрема

Услуга набавке уградне опреме (шине за изложбене паное) број 29/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упићиванје понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...