Услуга набавке уградне опреме (шине за изложбене паное) број 29/2023

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за упићиванје понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору