Противпожарна опрема

Одржавање опреме за јавну безбедност, противпожарна заштита број 30/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација потреба јавне набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...

Заштита од пожара

Услуга спровођења превентивних мера заштите од пожара број 15/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација добара у поступку набавке детаљније Позив зѕа упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку...