Електрична енергија

Улуга набавке електричне енергије број 01/2023 Позив за подношење понуда детаљније Упутство понуђачима у вези јавне набавке детаљније Спецификација услуга јавне набавке детаљније Подаци о предмету јавне набавке детаљније Критеријум за избор привредног субјекта...

Осигурање

Набавка услуга  Осигурање објекта, имовине, запослених лица, додатно здравствено осигурање и осигурање од одговорности број 03/2023 Позив јавни позив за услугу набавке детаљније Упутство о сачињавању понуде детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније...