Улуга набавке електричне енергије број 01/2023

Позив

за подношење понуда

Упутство

понуђачима у вези јавне набавке

Спецификација

услуга јавне набавке

Подаци

о предмету јавне набавке

Критеријум

за избор привредног субјекта

Одлука

о спровођењу поступка

Образац

трошкова припреме поступка

Структура

цене поступка набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Критеријум

за доделу уговора

Одлука

о додели уговора

Обавештење

о додели уговора

Обавештење

о додели уговора