Компијутерске услуге

Поступак набавке Компијутерских услуга број 9/2021 Одлука о поступку набавке Компијутерских услуга детаљније Позив Позив за упућивање понуда у поступку набавке детаљније Спецификација Спецификација услуге набавке детаљније Образац Образац понуде у поступку набавке...

Молерски радови

Набавка услуга Молерских радова – поновљени поступак број 23/2021 Одлука Поступак набавке молерских радова детаљније Спецификација Спецификација у поступку набавке услуга детаљније Позив За упућивање понуда у поступку набавке детаљније Образац Образац понуде у...