Набавка услуга Молерских радова – поновљени поступак број 23/2021

Одлука

Поступак набавке молерских радова

Спецификација

Спецификација у поступку набавке услуга

Позив

За упућивање понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке