Одржавање хигијене

Услуга одржавања хигијене објекта ОП ЈН 02/2024 Одлукао спровођењу поступка набавке детаљније Позивјавни позив поњуђачима детаљније Упутствопонуђачима за сачињавање понуде детаљније Подацио предмету набавке детаљније Опискритеријума за избор понуђача детаљније...