Хигијена објекта

Набавка услуге одржавања хигијене објекта број 2/2023 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Упутство о сачињавању понуде детаљније Општи подаци о предмету набавке детаљније Опис критеријума за избор детаљније Критеријум за доделу уговора детаљније Позив јавни...

Одржавање хигијене

Услуга набавке материјала за одржавање хигијене број 26/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за појретање поступка набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Образац понуде у...

Вода и пиће

Услуга набавке воде и пића број 17/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније...

Услуга ресторана и хотела

Поступак набавке услуга ресторана и хотела број 15/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Заштита на раду

Поступак набавке услуга безбедности и заштите на раду број 10/2023 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за подношење понуда у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел...