Поступак набавке услуга безбедности и заштите на раду број 10/2023

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за подношење понуда у поступку набавке

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору