Услуге мобилних телефона

Потупак набавке услуга Мобилних телефона број 3/2021 наручилац Историјски архив града Новог Сада. Одлука Одлука о спровођењу набавке услуга детаљније Позив За подношење понуда у поступку набавке детаљније Модел Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење...

Канцеларијски материјал

Набавка канцеларијског материјала број 32/2021, наручилац Историјски архив града Новог Сада. Одлука О набавци канцеларијског материјала детаљније Спецификација Спецификација материјала у поступку набавке детаљније Образац Образац понуде у поступку набавке детаљније...

Услуге ресторана и хотела

Спровођење поступка набавке услуга ресторана и хотела број 17/2021 Одлука О спровођењу поступа набавке услуга детаљније Позив За упућивање понуда у поступку набавке детаљније Спецификација Спецификација добара у поступку набавке детаљније Образац Образац понуде у...

Услуга кетеринга

Спровођење постпка набавке услуге кетеринга број 19/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Одлука Одлука о спровођењу набавке детаљније Позив Позив за упућивање понуда у поступку набавке детаљније Спецификација Спецификација добара у поступку набавке...

Вода и пиће

Поступак набавке Вода и Пиће број 18/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Одлука Одлука по покретању поступка набавке детаљније Позив За упућивање понуда у поступку набавке детаљније Спецификација Спецификација добара у поступку набавке детаљније Образац...