Набавка канцеларијског материјала број 32/2021, наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

О набавци канцеларијског материјала

Спецификација

Спецификација материјала у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Позив

За упућивање понуда у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке