Електро и машинско одржавање

Набавка услуга електро и машинског одржавања објекта број 5/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив јавни позив понуђачима детаљније Критеријум за доделу уговора детаљније Упутство понуђачима за сачињавање понуде детаљније Спецификација техничка...

Одржавање лифтова

Набавка услуга одржавања и поправке лифтова број 18/2023 Одлука о покретању постука набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Компијутерске услуге

Набавка компијутерских услуга број 8/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније...

Заштита од пожара

Услуга спровођења превентивних мера заштите од пожара број 14/2023 Одлука о покретанју поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у постуку...