Услуга спровођења превентивних мера заштите од пожара број 14/2023

Одлука

о покретанју поступка набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у постуку набавке

Обавештење

о закљученом уговору