Електронска архивска књига

Електронска архивска књига

АПЛИКАЦИЈА АРХИВСКА КЊИГА   Увод   Канцеларијско пословање у Србији, и поред бројних техничко технолошких иновација које у огромној мери олакшавају и унапређују рад, још увек се грчевито држи старих форми образаца у папирном облику. Бројни закони попут...
Записи Зигфрида Капера

Записи Зигфрида Капера

Опис Новог Сада након уништења из пера Зигфрида Капера: Од Велике Пијаце, где је једино стара, трошна варошка кућа остала поштеђена, скренусмо у бочну улицу, т.ј. ако можемо тако да назовемо две упоредне гомиле рушевина. Као неко чудо чини ти се, да се ту сачувала и...
Нови Сад у револуцији 1848/49. године

Нови Сад у револуцији 1848/49. године

Стари феудални систем почео је полако да пуца и људи су желели велике промене. На овим нашим просторима појављује се неколико група захтева. Издвајају је социјални, захтеви за укидање феудализма, добијање политичких слобода, национални захтеви који ће бит дефинисани...

Услуга електро и машинског одржавања објекта

Историјски архив Града Новог Сада, Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 2а Број: 031–116 Дана: 16.03.2018. године ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА О б ј а в љ у ј е : ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности...