Микробиолошка анализа архивске грађе

Микробиолошка анализа архивске грађе

Аутори: Ненад Грачанин мр.Биљана Тошовић – биолог   Архивска грађа је изворни, репродуковани, писани, цртани, дигитализовани, штампани, фотографисани, филмовани, микрофилмовани или на други начин забележени документарни материјал, који је као такав један од...
Електронска архивска књига

Електронска архивска књига

АПЛИКАЦИЈА АРХИВСКА КЊИГА   Увод   Канцеларијско пословање у Србији, и поред бројних техничко технолошких иновација које у огромној мери олакшавају и унапређују рад, још увек се грчевито држи старих форми образаца у папирном облику. Бројни закони попут...