Превоз у земљи

Набавка услуга превоза у земљи број 4/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније...

Архивске кутије

Услуга набавке архивских кутија број 40/2022 Одлука о доделу уговора у поступку набавке детаљније Одлука 2 о додели уговора други део детаљније Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке...

Преношење архивске грађе

Услуга преношења архивске грађе други део број 9А/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Преношење архивске грађе

Набавка услуга преношења архивске грађе број 9А/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...