Набавка гума за аутомобиле и други материјал

Набавка гума за аутомобиле, акумулатори и други материјал број 36/2021 Одлука О спровођењу плана набавке детаљније Спецификација Спецификација за набавку добара детаљније Позив За упућивање понуда у поступку набавке детаљније Образац Образац понуде у поступку набавке...

Опрема за саобраћај

Набавка опреме за одржавање саобраћаја (сервис возила), број 28/2021 Одлука Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Спецификација Спецификација набавке детаљније Позив За упићивање понуда детаљније Образац Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел Модел...

Противпожарна заштита

Спровођење поступка набавке одржавање опреме за јавну безбедност (противпожарна заштита), број 31/2021 Одлука Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Позив Позив за упућивање понуда детаљније Спецификација Спецификација услуга набавке детаљније Образац Образац...