Набавка опреме за одржавање саобраћаја (сервис возила), број 28/2021

Одлука

Одлука о спровођењу поступка набавке

Спецификација

Спецификација набавке

Позив

За упићивање понуда

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке