ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 Како доћи до Историјског архива Града Новог Сада?

Историјски архив у Новом Саду има статус међуопштинског архива и установе културе од националног значаја (решењем Владе Републике Србије број 022-3566/2013 од 30. априла 2013. године) и своју делатност врши на територији девет општина и то: БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, ВРБАС, НОВИ САД, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ТЕМЕРИН И ТИТЕЛ. Мапу са територијалном надлежношћу архива у Војводини можете погледати овде...

У депоима Историјског архива града Новог Сада чува се око 7000 м1 архивске грађе. Документа се налазе у оквиру 882 фонда и обухватају временско раздобље од средине 18 века до данашњих дана. У овим документима се налазе подаци о развоју Града и околине, као и појединих органа и организација, правних и физичких лица из следећих места:

БАНОШТРА, БАЧКЕ ПАЛАНКЕ, БАЧКОГ ЈАРАКА, БАЧКОГ ПЕТРОВЦА, БАЧКОГ ДОБРОГ ПОЉА, БЕГЕЧА, БЕОЧИНА, БУДИСАВЕ, БУКОВЦА, ДЕСПОТОВА, ФУТОГА, ГАЈДОБРЕ, ГАРДИНОВAЦА, ГЛОЖАНА, ГОСПОЂИНАЦА, КАЋА, КИСАЧА, КОВИЉА, КУЦУРЕ, КУЛПИНА, ЛЕДИНАЦА, ЛОКА, ЛУГА, МАГЛИЋА, МЛАДЕНОВА, МОШОРИНА, НЕШТИНА, НОВА ГАЈДОБРЕ, ОБРОВЦА, ПАРАГА, ПАРАГОВА, ПЕТРОВАРАДИНА, ПИВНИЦА, РАКОВЦА, РАВНОГ СЕЛА, РУМЕНКЕ, САВИНОГ СЕЛА, СИЛБАША, СИРИГА, СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ, СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, СТАРЕ ПАЛАНКЕ, СТЕПАНОВИЋЕВА, СУСЕКА, СВИЛОША, ТЕМЕРИНА, ТИТЕЛА, ТОВАРИШЕВА, ВЕТЕРНИКA, ВИЛОВА, ВРБАСА, ЗМАЈЕВА, ШАЈКАША, ЂУРЂЕВА, ЧЕЛАРЕВA, ЧЕНЕЈА, ЧЕРЕВИЋА, ЧОРТАНОВАЦА, ЧУРУГА, ЖАБЉА

Ако Вас интересује архивска грађа за друга места у Србији а да то нису места која су горе побројана можете је потражити овде...

Комплетан текст Водича кроз архивске фондове и збирке у коме се налазе сви релеватни подаци о фондовима и збиркама који се чувају у Историјском архиву Града Новог Сада можете преузети овде ...

На који начин можете истраживати грађу која се чува у Историјског архиву Града Новог Сада можете погледати овде...

О заштити архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива тј. који се налази код њихових стваралаца и ималаца можете погледати овде...


Јавне набавке
Акти Архива
Завршни рачун 2012. Програм рада 2013. Финансијски план 2013.
Спонзор сајта DDOR