ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ

МЕМОРАНДУМ

Ово је део велике колекције Меморандума и Логотипа сачуваних из збирног фонда Штедионице. Из докумената су издвојени и представљени меморандуми из периода 1920 – 1940. године.