ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Историјски архив у Новом Саду има статус међуопштинског архива и установе културе (решењем Владе Републике Србије број 022-3566/2013 од 30. априла 2013. године) и своју делатност врши на територији девет општина.

Општине у надлежности Историјског архива
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Врбас, Нови Сад, Сремски Карловци, Темерин, Тител
Места у надлежности Историјског архива
Баноштар, Бачка Паланка, Бачки Јарак, Бачки Петровац, Бачко добро поље, Бегеч, Бепчин, Будисава, Буковац, Деспотово, Футог, Гајдобра, Гардиновци, Гложан, Госпођинци, Каћ, Кисач. Ковиљ, Куцура, Кулпин, Лединци, Лок, Луг, Маглић, Младеново, Мошорин, Нештин, Нова гајдобра, Обровац, Параге, Парагово, Петроварадин, Пивнице, Раковац, Равно село, Руменка, Савино село, Силбаш, Сириг, Сремска Каменица, Сремски Карловци, СТара Паланка, Степановићево, Сусек, Свилош, Темерин, Тител, Товаришево, Ветерник, Вилово, Врбас, Змајево, Шајкаш, Ђурђево, Челарево, Ченеј, Черевић, Чортановци, Чуруг, Жабаљ.
Решењем бр.15046/54, 21.05.1954. године основана је ГРАДСКА ДРЖАВНА АРХИВА, за подручје града Новог Сада и тадашњег среза новосадског, жабаљског и бачко-паланачког. Решењем број 1650 из 1956.године, мења се назив у ГРАДСКА ДРЖАВНА АРХИВА У НОВОМ САДУ. 16.априла 1965. године усвојен је назив ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У НОВОМ САДУ. Влада Републике Србије на седници одржаној 30.априла 2013. године доноси одлуку о стицању статуса установе културе ( Сл.гласник РС 41/13 ).

Водич кроз фондове Историјског архива Града Новиг Сада, можете погледати на следећој путањи

Решењем Народног одбора града Новог Сада, број 15046/54 од 21.маја 1954. године, оснива се установа ГРАДСКА ДРЖАВНА АРХИВА. За седиште установе и простор за чување архивске грађе одређени су објекти на Петроварадинкој тврђави. Адаптирани објекат Једноставна касарна и Барутана, нису пружали адеквате услове које захтева правилно чување архивске грађе, али у то време су били оно најбоље што је могло да се добије. Просторије управе налазиле су се у продужетку хотела „Варадин“.

Почетком 2016. године град Нови Сад дао је на упраљање Историјском архиву града Новог Сада, нови, савремен објекат у потпуности прилагођен смештају и чувању архивске грађе. Објекат је изграђен у новосадском насељу Подбара на локацији у близини центра града. Савременим методама градње и технолошким иновацијама у уређењу, климатизацији и противпожарној заштити обезбеђен је максимум услова за трајно чување историје града Новог Сада.

Петроварадинска тврђава, сама по себи није имала добре услове за смештај архивске грађе. Депои нису имали контролисану климу, која је потребна за адекватно чување грађе а температура је варирала, зависно од спољашњих временских прилика. Тако постављени фактори доводили су до оштећења чуване архивске грађе у виду плесни у мањем или већем обиму.
Нова зграда Архива, опремљена је тренутно најсавременијим системима за правилно чување архивске грађе. Модерни рачунарски систем обезбеђује стабилну температуру и влажност ваздуха а депои су обезбеђени најновијом опремом противпожарне заштите. Ради што већег степена искоришћења смештајног простора, у депоима су постављене полице системом „возова“.

Изложбени простор Архива на старој локацији, био је углавном у изнајмљеном простору, погодном за овакве намене. У ретким приликама коришћен је хол дела управне зграде, када је поставка била мања. За веће изложбе коришћене су Галерија савремене уметности у Новом Саду, централни хол Градске куће у Новом Саду, као и други погодни објекти.

Нова зграда Архива сада има модеран, велик и опремљен простор за приређивање изложби и свих врста манифестација. Простор је климатизован, аудио и визуелно прилагођен свим условима и захтевима излагача како архивских тако и других излагача који имају потребу за оваквим типом простора.