ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Одељење за рад са истраживачима

РАД СА ИСТРАЖИВАЧИМА

РАДНО ВРЕМЕ

понедељак – четвртак

од 09.00 до 13.00 часова

За све информације тел: 021 / 6431-752

Контакт особа

Ружица Дотлић – архивски саветник

КОНТАКТ 

Све ваше захтеве можете послати на нашу нашу емаил адресу. 

Наведите што прецизније у захтеву који су вам подаци потребни као и начин на који желите да вам исти буду послати а наша служба ће вам одговорити у најкраћем могућем року.

 

 

Наша емаил адреса је arhivns@gmail.com